RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Så många har god man och förvaltare

Så här många huvudmän för stöd av gode män, förvaltare och gode män till ensamkommande barn.  

Cirka 124 000 personer i Sverige får hjälp av en god man, förvaltare eller förmyndare. Av dessa är cirka 28.000 ensamkommande barn som alla har rätt till en god man.*

* Uppgiften bygger på Länsstyrelsernas statistik för 2015, observera att siffran enbart bygger på 205 av 230 överförmyndarverksamheter.