RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Vad är en förtroendeman

Personer som väntar på rättegång eller är dömd till livstids fängelse kan få en förtroendeman.

En förtroendeman kan förordnas för någon som väntar på rättegång och behöver personligt stöd eller annan hjälp. Uppdraget upphör efter avslutad rättegång, när en dom meddelats i målet eller då åtalet lagts ned. Behovet av förtroendeman upptäcks ofta i samband med att den misstänkte genomgår personutredning hos frivården eller i häktet, men det är ovanligt att en förtroendeman tillsätts. En förtroendeman kan också förordnas för någon som är dömd till fängelse på livstid.  

Frivården utreder och tillsätter förtroendemän. Läs mer om frivårdens rekytering. 

En medelålders kvinna Lekmanna- övervakare

"Jag har lärt känna många som det har gått jättebra för"