RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Hur rekryteras lekmannaövervakare?

Det är Kriminalvårdens frivård som utreder och tillsätter lekmannaövervakare för de personer som står under övervakning.

Frivården utför personutredningar samt handlägger de personer som villkorligt frigivits och som dömts till skyddstillsyn. När det gäller att tillsätta en lekmannaövervakare kan klientens eget nätverk utforskas i syfte att finna en lämplig lekmannaövervakare. Ibland framkommer redan i personutredningen att exempelvis en referent kan tänka sig att ställa upp som lekmannaövervakare, om det blir en fällande dom. Nära anhöriga eller någon som klienten står i beroendeställning till bör inte förordnas som lekmannaövervakare.

Om den dömde inte har något eget lämpligt förslag eller på grund av integritetsskäl inte vill ha någon person i sin närhet som lekmannaövervakare, har frivården register med lekmannaövervakare som tagit uppdrag kontinuerligt och som kan tillfrågas om nya uppdrag. Klienten har rätt att överklaga myndighetens beslut om förordnande av en viss lekmannaövervakare.

Om den tilltänkta lekmannaövervakaren inte har haft något lekmannaövervakaruppdrag tidigare görs en utredning hos frivården om den personens lämplighet att fungera som lekmannaövervakare. Vanligtvis kallas den tilltänkta lekmannaövervakaren till frivårdskontoret, där han eller hon får genomgå en intervju hos en eller två frivårdshandläggare och prata om uppdraget som lekmannaövervakare. Personen kontrolleras också i misstanke- och belastningsregistret och ombeds lämna en till två referenser som kan intyga hans eller hennes lämplighet att stödja en medmänniska.

Frivården utreder och tillsätter även förtroendemän.

Om du är intresserad av att ta uppdrag som lekmannaövervakare eller förtroendeman vänder du dig till närmaste frivårdskontor, se Kriminalvårdens hemsida.

En medelålders kvinna Lekmanna- övervakare

"Jag har lärt känna många som det har gått jättebra för"