RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

En ung man med som ler

Lekmannaövervakare

Många av våra medlemmar är lekmannaövervakare. De rekryteras till sina uppdrag av frivården inom Kriminalvården. De som har övervakare har dömts till skyddstillsyn eller är villkorligt frigivna efter avtjänat fängelsestraff. Efter villkorlig frigivning från anstalt ställs de flesta klienter under ett års övervakning.

Lekmannaövervakaren är i första hand ett stöd för klienten och hjälper honom eller henne med att söka jobb och ha kontakter med myndigheter men ska även stötta klienten när det gäller att utveckla positiva sociala nätverk. Lekmannaövervakaren har även en kontrollfunktion och rapporterar regelbundet till frivården hur det går för sin klient.

Lekmannaövervakaren har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om de personer han eller hon möter i sitt uppdrag. Frivården ansvarar för att utbilda och handleda lekmannaövervakarna, men ofta arrangerar frivården och RFS utbildningar tillsammans. I våra lokala föreningar får lekmannaövervakarna möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.

Ett arvode utgår till lekmannaövervakare, men till övervägande del utförs uppdraget ideellt. Läs mer på Kriminalvårdens hemsida.

RFS betonar värdet av frivilligheten i de lagreglerade frivilliguppdragen och att de som tar uppdrag behöver stöd, utbildning och uppmuntran. RFS tycker också att det är viktigt att det finns en likvärdighet i arvoden runt om i landet och att extra ersättning bör betalas ut om ett uppdrag under en period kräver en extra stor arbetsinsats.

Frvården förmedlar uppdragen

Om du är intresserad av att ta uppdrag som lekmannaövervakare vänder du dig till närmaste frivårdskontor, se kriminalvårdens hemsida

Vill du få stöd i ditt frivilliguppdrag?

Genom att vara med i en av RFS lokalföreningar kan du få stöd i ditt uppdrag samt få en olycksfalls- och krisförsäkring. Medlemmar kan även vända sig till RFS ombudsmän för rådgivning. Hitta din närmaste förening här