RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Så många har kontaktperson

Så här många brukare får stöd av en kontaktperson eller kontaktfamilj, enligt SoL eller LSS. 

  • 19 500 barn och vuxna med funktionsnedsättning har en kontaktperson enligt LSS
  • 4 350 barn och vuxna med funktionsnedsättning har kontaktperson eller kontaktfamilj enligt SoL
  • 18 500 barn och unga har en kontaktperson eller kontaktfamilj av annan orsak, enligt SoL. 
  • Statistik saknas över antalet vuxna som har kontaktperson enligt SoL. 

Statistik från Socialstyrelsen 

En ung man Kontakt- person

Stolt över att finnas där för någon