RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Besöksgrupper inom RFS

Högt stängsel med taggtrådDet finns 45 kriminalvårdsanstalter, 32 häkten och en handfull häktesfilialer i Sverige (år 2018).

Ungefär 12 av RFS 60 lokalföreningar organiserar besök på häkten eller anstalter. Ofta är det våra föreningar för lekmannaövervakare som tar initiativ och bildar besöksgrupper om det finns behov på orten. RFS arrangerar utbildning för nya besöksgrupper och bjuder in till en årlig besöksgruppskonferens. 

Om du vill bli besökare på häkte eller anstalt vänder du dig till en lokal RFS-förening som har besöksgruppsverksamhet. Här hittar du närmsta lokalförening

Om det inte finns en sådan verksamhet är det möjligt för lokalföreningen att få stöd från RFS kansli för att starta upp en ny verksamhet. Är du intresserad av att veta mer om besöksgrupper på anstalt och häkten kontakta RFS kriminalvårdsombudsman, se Kontakta oss.