RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Häktesbesök bryter isolering

Martin Höög2012-06-01

Martin Höög är chef på häktet i Umeå, ett av landets mindre häkten med plats för trettio intagna. Per­sonalen möter dagligen frihetsberövade klienter. Verksamheten är viktig och meningsfull.

– Just idag sitter 1 935 personer häktade­ i Sverige, upplyser han. Nu är det trångt och platsbrist på häktena runt om i landet.

Han anser att en konsekvens av fullbeläggningen är att personalen har för lite tid för kontakt med var och en av de intagna. Många intagna är belagda med restriktioner i början av häktnings­tiden, vilket innebär att de hålls isolerade. De häktade lever i väntan på rättegång under obestämd tid och vet inte hur länge de måste vara kvar. Varje häktningsbeslut gäller för två veckor framåt i taget. Att vistas inlåst på 8 kvadratmeter, hanterar­ människor olika. Vissa personer mår bra för att de inte orkar med livet utanför. Andra reagerar starkt psykiskt och tiden som intagen kan bli en plåga. Sverige har fått kritik från FN:s tortyrkommitté för att vi tillämpar för starka restriktioner under långa tider.

– Just nu pågår ett större mål där ett tjugotal personer är inblandade. De misstänkta beräknas få sitta häktade i cirka 9 månader.
De långa häktningstiderna beror bland annat på att utredningarna idag innehåller enormt mycket information.­ Polisens utredare har mängder med smstrafik, mejltrafik och kamerafilm att granska.

Under tiden i häktet kan de intagna ha kontakt med en uppsökare som samtalar och motiverar till insatser.­ Personalen arbetar för att på olika sätt förebygga psykisk ohälsa och suicid och att bryta isoleringen. Personalen screenar alla intagna och fyller i ett formulär som ligger till grund för bevakning och tillsyn.

– Vi gör en verkställighetsplanering­ där vi tydliggör vad varje individ behöver för att de ska komma bättre­ ut, men behandling kan bara ske för personer som blivit dömda, säger Martin Höög.

Häktespersonalen skulle vilja göra mer än vad som finns tid och utrymme för. De viktigaste verktygen för personalen är ett bra förhållnings­sätt och kommunikationen med de intagna. På ett litet häkte som det i Umeå har personalen goda förutsättningar då samma personal tar hand om flera olika rutiner så som visitationer, inskrivningar och transporter.

När det gäller Kriminalvårdens ambitioner att bryta isoleringen är samarbetet med frivilliga samhällsarbetare betydelsefullt.
– Jag är väldigt glad över samarbetet med Umeå frivilliga samhälls­arbetare och den besöksgrupp som kommer till häktet varje torsdags­kväll. Samtalen är mycket uppskattade och särskilt viktiga för klienter med restrik­tioner. De har störst behov av att träffa någon. Besöksgruppens verksamhet bygger på ett stort förtroende, säger Martin Höög.

Det är just den medmänskliga kontakten som är viktig. Det som går utanför det som de anställda kan ge. Mötena betyder mycket för klienterna och även för personalen.  För intagna med små barn, vars anhöriga inte får komma in på häktet, kan häktesbesökarna vara en länk för barnet att upprätthålla kontakten med sin förälder.
Martin Höög anser att besöksgruppen är viktig i den dialog som förs med de intagna om deras brottslighet. I ett förtroendefullt samtal kan de till exempel tala om klienternas kriminalitet utan att köpa deras ursäkter, bjuda lite motstånd och ge intagna möjlighet att ifrågasätta sitt handlande.


Martin Höög talade på RFS konferens i Umeå den 5 maj 2012.