RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Två kvinnor i ett samtal

Besökare på häkten och anstalter

Flera av RFS föreningar har besöksgrupper på häkten och anstalter inom Kriminalvården. Grupperna besöker regelbundet häkten och anstalter för att samtala med intagna - för att vara en länk till samhället utanför och bryta isoleringen.

Besökarnas roll

Den som är intagen på häkte eller anstalt blir lätt isolerad från världen utanför. Många får aldrig besök. Det kan skapa nedstämdhet och leda till isolering.

Besöksgrupperna bidrar till att bryta isoleringen genom att ge intagna möjlighet att träffa vanliga människor som inte är myndighetspersoner. Besökarna kan ge nya intryck och inspirera, visa på alternativ till kriminalitet och missbruk och fungera som en länk mellan samhället och häktet eller anstalten. Besökarna har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om de personer de träffar i uppdraget.

Att bli besökare är inget lagreglerat frivilliguppdrag, vilket innebär att inget arvode utgår. Däremot kan föreningen som bedriver besöksverksamheten ansöka om besöksmedel. Det är Kriminalvården som avsätter medel för besöksverksamhet men ansökan görs via RFS i början av varje år. 

Via RFS lokalförening får besökaren olycksfalls- och krisförsäkring som gäller för uppdraget.

Vem kan bli besökare?

I princip kan vem som helst som fyllt 18 år bli besökare, förutsatt att personen bedöms som lämplig för uppgiften. RFS genomför utbildning för nya besöksgrupper och arrangerar årligen en konferens. Anstalten eller häktet avgör slutligen om en person får bli besökare (kontroll i belastnings-och misstankeregister görs). Varje besöksgrupp utser en besöksgruppsansvarig som ser till att rutinerna följs och introducerar nya besökare. 

Vill du bli besökare?

Om du vill bli besökare på häkte eller anstalt vänder du dig till en lokal RFS-förening som har besöksgruppsverksamhet. Om det inte finns en sådan verksamhet är det möjligt för lokalföreningen att få stöd från RFS kansli för att starta upp en ny verksamhet. Här hittar du närmsta lokalförening

Kontaktuppgifter till RFS kansli

Ladda ner info-blad om att bli besökare (pdf)