RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Två visionsrum på en gång

2013-03-06 RFS var med när kriminalvårdsanstalten Johannesberg invigde två visionsrum. Nu har alla intagna på anstalten tillgång till ett visionsrum där de aktivt kan arbeta med sin framtid.

Thomas Karlsson, visionsrumsansvarig RFSAnstalten Johannesberg utanför Mariestad består av två separata avdelningar, Sör- och Norrgården. Istället för att besluta vilken av de två avdelningarna som skulle få ett visionsrum och vilken av dem som skulle bli utan bestämdes helt enkelt att göra två. Den 5 mars var det så dags att inviga de två visionsrummen. På plats var både kriminalvårdschefen Ingrid Norberg och Thomas Karlsson, visionsrumsansvarig vid RFS.

- Det var en väldigt positiv stämning. Jag fick många frågor av personal om hur man kan använda Visionsrummet och hur det fungerar på andra anstalter, berättar Thomas Karlsson.

I den nya checklistan för visionsrummet ingår att det i varje visionsrum ska hållas planeringsmöten, ett under hösten och ett under våren. Då ska de inre och yttre koordinatorerna och ansvarig personal delta.

- Helst ska även en kriminalvårdsinspektör vara med, som har mandat att ta beslut. Det är viktigt för att det verkligen ska hända något med det som beslutas, säger Thomas Karlsson.

Det finns nu totalt 25 visionsrum i landet.

 

Fakta:  
En inre koordinator är en intagen på anstalten. En frivilligorganisation fungerar som yttre koordinator.

Ett visionsrum är ett rum eller en plats på häkte, anstalt eller frivård där intagna och klienter kan ta del av samhällsinformation från exempelvis myndigheter, organisationer och föreningar.

Idén med Visionsrummet, som är ett samarbete mellan Kriminalvården och en rad frivilligorganisationer, är att ge den som sitter i fängelse eller står under övervakning en möjlighet att ta tag i sin egen situation och arbeta aktivt med sin framtid. RFS är samordnare för Visionsrummet.

Läs mer om Visionsrummet