RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Deklarera på anstalt

Papper och penna2014-03-25

Nu ska det bli lättare för intagna på anstalter att lämna in sina inkomstdeklarationer.

Thomas Karlsson, samordningsansvarig för Visionsrummet, har tillsammans med Yvonne Lindström på Skatteverket, skapat rutiner för hur anstaltspersonal på ett enkelt sätt kan hjälpa de intagna med att beställa sina deklarationsblanketter. Information kring dessa rutiner skickas i dagarna ut till anstalterna.

Inkomstdeklarationen för inkomståret 2013 ska lämnas in senast 5 maj.

Har du frågor kring detta, kontakta Thomas Karlsson, visionsrumssamordnare, thomas.karlsson@rfs.se eller 08-556 068 34