RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Anstalten Storboda får Visionsrum

2012-12-05 RFS var med och invigde Visionsrummet på anstalten Storboda. Det är det 23:e i ordningen. Den framtida utmaningen blir att hålla alla visionsrum levande, säger Thomas Karlsson vid RFS.

Thomas Karlsson och Maria Ericsdotter
- Äntligen! Rummet har stått inrett och väntat i ett och ett halvt år, men nu är vi igång. Det är roligt att vi har inre koordinatorer som är så otroligt engagerade i det här, säger programledaren Maria Ericsdotter, i samband med invigningen den 30 september på anstalten Storbodas behandlingsavdelning Nyboda. Maria Ericsdotter är ansvarig personal för det nya Visionsrummet tillsammans med Merze Javanmard.

RFS pratar även med Mertsi som är en av de två inre koordinatorerna på anstalten. Han uttrycker både tilltro och entusiasm för vad ett visionsrum kan tillföra en anstalt.
- Ett visionsrum är viktigt eftersom klienter i kriminalvården inte får all information om vad vi har för chanser när vi kommer ut från anstalten. I ett visionsrum finns en ansvarig intagen som har ansvar för att medintagna får veta detta, säger Mertsi som är en av de två inre koordinatorerna.

Thomas Karlsson på RFS har ett samordningsansvar för Visionsrummet. I invigningstalet, som framförallt riktade sig till de intagna, berättade han att idén till Visionsrummet kommer från intagna själva.
- Om det fungerar bra här kanske vi kan starta visionsrum på anstalten Storbodas två andra avdelningar också, Mellanboda och Storboda, säger Thomas Karlsson.

Ett visionsrum är ett rum eller en plats på häkte, anstalt eller frivård där intagna och klienter kan ta del av samhällsinformation från exempelvis myndigheter, organisationer och föreningar. Informationen kan ges genom broschyrer och foldrar, men också i form av samtal, möten, föreläsningar och studiecirklar. Idén med Visionsrummet, som är ett samarbete mellan Kriminalvården och en rad frivilligorganisationer, är att ge den som sitter i fängelse eller står under övervakning en möjlighet att ta tag i sin egen situation och arbeta aktivt med sin framtid.

Det nyinvigda Visionsrummet på Storboda blir det 23:e i ordningen. Thomas Karlsson berättar att arbetet med Visionsrummet nu är så pass etablerat att alla chefer inom Kriminalvården vet vad det är och de flesta vill beställa det. Numera finns det även på två frivårdskontor.

- Frågan är nu hur vi håller de befintliga visionsrummen levande. Min ambition är att det varje termin ska hållas ett planeringsmöte med ansvarig kriminalvårdsinspektör och ansvarig personal, samt inre och yttre koordinatorer. En viktig del är att se till att de yttre koordinatorerna gör sitt jobb. De behöver ta ansvar för att bjuda in gäster till visionsrummen och arrangera föreläsningar, säger Thomas Karlsson.