RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Uppdraget upphör

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare upphör när:

  • Barnet fyller 18 år.
  • Barnets vårdnadshavare återfår vårdnaden.
  • Om den särskilt förordnade vårdnadshavaren vill bli entledigad. Personen är dock skyldig att kvarstå tills en ny särskilt förordnad vårdnadshavare övertagit uppdraget.
  • Om barnet vill byta sin särskilt förordnade vårdnadshavare kan en begäran om detta lämnas till överförmyndaren. Överförmyndaren ska då utreda frågan och om den särskilt förordnade vårdnadshavaren misskött sitt uppdrag kan han/hon entledigas från uppdraget. Om allt fungerar som det ska har barnet ingen ovillkorlig rätt att byta särskilt förordad vårdnadshavare.
  • Om någon annan uppmärksammar ett den särskilt förordnade vårdnadshavaren missköter sitt uppdrag kan detta anmälas till överförmyndaren som måste utreda ärendet och eventuellt vidta åtgärder.