RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Stöd i frivilliguppdraget

Den som ska få stöd av en frivillig samhällsarbetare har rätt till en rättssäker insats av god kvalitet. Det är därför viktigt att den person som ska utföra frivilliguppdraget själv får utbildning och stöd.

RFS anser att den frivilliga ska gå igenom en grundutbildning på minst sex timmar samt löpande vidareutbildning, handledning och erfarenhetsutbyte. I verkligheten varierar det vilken utbildning och stöd den frivilliga samhällsarbetaren får av kommunen eller myndigheten som tillsätter frivilliguppdraget. 

För att de lagreglerade frivilliguppdragen ska vara rättssäkra krävs att kommuner och myndigheter har bra metoder för att rekrytera och utbilda de frivilliga. Här har RFS erfarenheter och en metod att dela med sig av. 

Läs mer om RFS metod

Medlemskap ger kunskapspåfyllning

Ett medlemskap i en lokalförening inom RFS är ett sätt för frivilligarbetaren att skaffa sig kunskapspåfyllning för att utföra sitt uppdrag så bra som möjligt. I lokalföreningarna arrangeras träffar för erfarenhetsutbyte. Det kan också vara en plattform för utbildning, studiecirklar och föreläsningar. I Det är även möjligt för medlemmar att få stöd av RFS ombudsmän. 

Några exempel på kunskap som kan vara bra att ha med sig uppdraget och som kan arrangeras inom ramen för en lokalförening: barnperspektiv, psykiatriska diagnoser, alkolhol/narkotika/missbruk, spelmissbruk, depressioner, demenssjukdomar, neuropsykiatriska diagnoser, ekonomi, skuldsanering, kriminalitet, etik, bemötande, relationsvåld, hedersvåld.  

Läs mer om att bli medlem

Se kommande aktiviteter inom RFS lokalföreningar i kalendern