RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

De uppdrag som våra medlemmar utför

Våra uppdrag

Med uppdrag att stödja

RFS lokalföreningar består av medlemmar som tar lagreglerade frivilliguppdrag. Frivilliga samhällsarbetare är ett samlingsnamn för alla uppdragstagare.

Vilka lagreglerade frivilliguppdrag finns det?

De lagreglerade frivilliguppdragen är: förtroendeman, god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn, kontaktperson, kontaktfamilj, lekmannaövervakare, särskilt förordnad vårdnadshavare, stödfamilj och stödperson. Inom RFS föreningar finns även häktes- och anstaltsbesökare.

Mer information om de olika uppdragen hittar du till vänster.

Drivkraft att stödja en medmänniska

Alla de lagreglerade frivilliguppdragen är ideella insatser mot ett visst arvode. Ersättning för omkostnader i samband med uppdragen betalas som regel ut av myndigheten. Även om det finns detaljer som skiljer sig åt mellan de lagreglerade frivilliguppdragen så ser RFS att det finns en gemensam kärna i uppdragen, det handlar om att stödja en medmänniska i en utsatt situation. 

Läs mer om den gemensamma kärnan i uppdragen här. 

Var vänder jag mig för att ta uppdrag?

Frivilliguppdragen tillsätts av kommun eller myndighet. Om du är intresserad av att ta ett frivilliguppdrag vänder du dig till kommunen (socialtjänst eller överförmyndare), Kriminalvården eller patientnämnden inom landstinget.

Vill du få stöd i ditt frivilliguppdrag?

Genom att vara med i en av RFS lokalföreningar kan du få stöd i ditt uppdrag samt försäkring. Medlemmar kan även vända sig till RFS ombudsmän för rådgivning.

Läs mer om vad medlemskap kan ge dig här

Vad tycker RFS?

RFS betonar värdet av frivilligheten i de lagreglerade frivilliguppdragen och att de som tar uppdrag behöver stöd, utbildning och uppmuntran. RFS tycker också att det är viktigt att det finns en likvärdighet i arvoden runt om i landet och att extra ersättning bör betalas ut om ett uppdrag under en period kräver en extra stor arbetsinsats.

Läs mer om RFS arbete

Läs mer om RFS metod för ökad kvalitet i frivilliguppdragen