RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

De uppdrag som våra medlemmar utför

Våra uppdrag

Med uppdrag att stödja

RFS lokalföreningar består av medlemmar som tar lagreglerade frivilliguppdrag. De drivs av en vilja att stödja en medmänniska. 

Hamnar man i svårigheter till exempel i kriminalitet, drogberoende eller om man får nedsatt funktion har man rätt till stöd och hjälp av samhället. Enligt lag är det också möjligt att få stöd av en frivilligarbetare.

Alla de lagreglerade frivilliguppdragen är ideella insatser mot ett visst arvode. 

Om du är intresserad av att ta ett frivilliguppdrag vänder du dig till den myndighet som ansvarar för just det uppdraget.

Frivilliga samhällsarbetare kan vara:

  • Lekmannaövervakare
  • Kontaktpersoner, kontaktfamiljer och stödfamiljer
  • Stödpersoner inom psykiatrin
  • Gode män och förvaltare
  • God man till ensamkommande barn och särskilt förordnade vårdnadshavare
  • Häktes- och anstaltsbesökare

Läs mer om den gemensamma kärnan i de lagreglerade frivilliguppdragen här