RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kriminalvårdsområdet

En kortklippt man med tatuerade korslagda armarUppdragen som lekmannaövervakare och besökare på häkten och anstalter sker alltid på uppdrag av eller i samarbete med Kriminalvården.

Kriminalvården har ansvaret för klienterna på häkten och anstalter och Frivården är den del av Kriminalvården som ansvarar för så kallade påföljder i frihet. En stor del av frivårdens arbete handlar om övervakning.

Övervakning

Frivården övervakar både de klienter som blir villkorligt frigivna från fängelse och de som döms till skyddstillsyn.

Målet är att så många klienter som möjligt även ska få stöd av en lekmannaövervakare. Lekmannaövervakare är människor med ett socialt engagemang som är beredda att finnas till hands för klienten även utanför kontorstid. Lekmannaövervakaren kan ses som ett komplement till den handläggande tjänstemannen som alltid har det yttersta ansvaret.

Utslussning

Med utslussning menas de åtgärder som underlättar övergången mellan tiden i fängelse och livet i frihet.  Frivården ska finnas med redan från början av fängelsestraffet i planeringen av verkställigheten och föreberedelserna för utslussningen från anstalten.

Bryta isoleringen

Det ingår bland annat i häktespersonalens arbetsuppgifter att mildra den häktades isolering och motivera till förändring. Genom att samarbeta med Kriminalvården kan RFS besöksverksamhet bidra till att bryta isoleringen.