RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Studiematerial för gode män och förvaltare med inriktning på psykiska funktionshinder (2006)

En sammanställning av temautbildningar kring psykiska funktionshinder.

Det här studiematerialet informerar om innebörden av att ha ett visst funktionshinder och vad du som är god man bör tänka på i ditt bemötande. Vi tar upp vad huvudmännen har rätt till och hur lagar och regler fungerar.

Utgiven med stöd av Allmänna arvsfonden i samarbete med Hjärnskadeförbundet hjärnkraft, Riksföreningen autism och schizofreniförbundet.

Portokostnad 30 kronor.

Beställ "Studiematerial för gode män och förvaltare med inriktning på psykiska funktionshinder (2006)"