RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Folder om medlemskap RFS-förening (2016)

Framsida RFS-folder2016-10-06 

Nu finns en ny folder om vad du får som medlem i en lokalförening inom RFS. Här förklaras även begreppet frivillig samhällsarbetare och vilka frågor förbundet driver. 

Foldern är tänkt att användas för rekrytering av nya medlemmar till RFS lokalföreningar. Både RFS föreningar och de myndigheter som förordnar lagreglerade frivilliguppdrag kan beställa foldern och dela ut till uppdragstagare. Då foldern är i A5-format går den också bra att skriva ut i en färgskrivare. 

Målgrupp för foldern är lekmannaövervakare, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare.

Foldern går att beställa från RFS kansli via info@rfs.se mot portokostnaden. Kostnadsfritt för RFS-föreningar.

Ladda ner foldern som pdf