RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ladda ner eller beställ material

Här finns skrifter och faktablad som går att ladda ner eller beställa från RFS kansli.

 • RFS-vykort för rekrytering

  Nu finns ett nytt vykort som kan användas för rekrytering vid mässor och liknande. Lokalföreningar inom RFS kan beställa vykortet i samband rekryteringskampanjer. I första hand tillsammans med de myndigheter som förordnar lagreglerade frivilliguppdrag.
  RFS-vykort för rekrytering
 • Ny folder om att bli medlem

  Ju fler medlemmar vi är desto mer kraft bakom förbundets röst! Nu finns en ny folder om vad du får som medlem i en lokalförening inom RFS. Foldern kan beställas av lokalföreningar och av myndigheter för att delas ut till uppdragstagare.
  Ny folder om att bli medlem
 • Bryt intagnas isolering - starta besöksgrupp

  Nu finns ett nytt informationsblad om att bli besökare som kan användas av RFS föreningar för att sprida kunskap om verksamheten och rekrytera nya besökare. Besöksgrupperna bidrar till att bryta isoleringen genom att ge intagna möjlighet att träffa vanliga människor som inte är myndighetspersoner.
  Bryt intagnas isolering - starta besöksgrupp
 • Få koll - beställ Rollkoll!

  Nu finns Rollkolls två informationsmaterial återigen att beställa. Det går också bra att ladda ner som pdf-filer. I det rosa materialet är texten om anhöriga uppdaterad.
  Få koll - beställ Rollkoll!
 • Introduktion för gode män till ensamkommande barn

  Nu finns skriften Nytt liv i Sverige i en ny uppdaterad version. Syftet med skriften är att ge en introduktion till uppdragen god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare. Skriften har tagits fram i samarbete mellan RFS och Svenska Röda Korset.
  Introduktion för gode män till ensamkommande barn
 • Faktablad om RFS på engelska

  Här finns ett faktablad om RFS och lokalföreningarna översatt till engelska. I faktabladet beskrivs RFS organisation och syfte, vad du som enskild medlem kan få ut av ett medlemskap i en lokalförening och hur förbundet finansieras.
  Faktablad om RFS på engelska
 • Faktablad om frivilliga samhällsarbetares värde (2014)

  2014-12-01 660 miljoner kronor per år skulle det kosta att anställa tjänstemän som utför motsvarande insatser som RFS medlemmar gör. I faktabladet kan du läsa om hur RFS räknat ut det ekonomiska värdet av de lagreglerade frivilliguppdragen.
  Faktablad om frivilliga samhällsarbetares värde (2014)
 • Metodbok och slutrapport (2014)

  2014-09-26 Här kan du beställa eller ladda ner metodbok och slutrapport från Rättssäkerhetsprojektet. I metodboken finns tips på hur man lokalt kan samarbeta kring frivilliguppdragen för att öka kvaliteten i insatserna.
  Metodbok och slutrapport (2014)
 • Omslagsbild "Stöd att leva" (2011)

  Stöd att leva (2013)

  2013-09-05 Nu finns en ny uppdaterad version av skriften Stöd att leva som beskriver Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare och medlemmarnas insatser. Skriften kan beställas från RFS kansli och fram till 30 september kan du beställa ett exemplar gratis.
  Stöd att leva (2013)
 • Faktablad om RFS och medlemmarnas insatser (2013)

  Det här är ett tvåsidigt blad som på ett mycket kortfattat sätt beskriver våra uppdrag och hur ett medlemskap i RFS fungerar.
  Ladda ner faktablad
 • Omslagsbild på skriften

  Att dela vardag (2009)

  Den här skriften berättar på ett enkelt och kortfattat sätt om hur uppdragen som kontaktperson och kontaktfamilj fungerar. Läs intervjuer med uppdragstagare och socialarbetare och ta del av våra etiska riktlinjer.
  Beställ skriften om kontaktpersoner
 • Omslagsbild på skriften

  Nära dig (2001)

  Nära dig handlar om kontaktpersoner och stödfamiljer för personer med funktionshinder. Den vänder sig till dig som redan har ett uppdrag, socialarbetare och andra intresserade.
  Beställ skriften
 • Omslagsbild på boken

  Medmänniskor till stöd för andra (1998)

  En intressant beskrivning från medeltid fram till nutid om hur det frivilliga samhällsarbetet har hamnat i fokus i diskussionen om socialt arbete.
  Läs mer och beställ boken