RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Förtroendeuppdrag inom RFS

Som styrelseledamot är du med och påverkar förbundets arbete. Styrelsearbetet ger många tillfällen att själv vidga sina vyer och ta in nya kunskaper.

Tillsammans med övriga ledamöter är du med och utvecklar förbundets arbete och faktiskt också det lokala arbetet. Stadgarna styr arbetet i stort, men inom ramen för stadgarna finns det stort utrymme för att förbättra och utveckla arbetet ytterligare.

Val beredningen vill uppmana alla lokalföreningar att diskutera förslag på lämpliga kandidater till de lediga uppdragen, se listan med vilka som är tur att avgå. Man kan inte själv anmäla sitt intresse för ett uppdrag i förbundet. Våra lokalföreningars styrelser nominerar kandidaterna till valberedningen. Det är naturligtvis viktigt att det finns ett uttalat förtroende för kandidaterna hos medlemmarna.

Kommande val till förtroendeuppdrag

RFS förbundsstyrelse består av nio ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen är sammansatt av fem allmänna ledamöter samt fyra ledamöter med olika inriktning.

Årsmötet 2019 ska välja förbundsordförande, en allmän ledamot, en ledamot med specialkompetens inom området ”kriminalvårdsområdet", samt två ersättare. Därutöver ska en revisor samt en revisorsersättare väljas, en ordinarie valberedare och två ersättare till valberedningen.

Lista med vilka som är på tur att avgå

Större geografisk spridning önskas

Valberedningen konstaterar att den norra och södra delen av landet saknar representation i förbundet. Valberedningen vill därför uppmana lokalföreningarna i norra och södra delen av landet, att komma med förslag på kandidater.

Valberedningen står till ert förfogande för frågor diskussioner kring nomineringar till förbundet. Det är också valberedningens uppgift att ta fram information om de nominerade kandidaterna så att årsmötet får en så bra information som möjligt om de föreslagna kandidaterna. Vill du komma i kontakt med valberedningen för att diskutera förslag går det utmärkt att ringa eller skicka E-post.

Uppdraget innebär

Som medlem i styrelsen deltar du på styrelsemöten 6 gånger om året och är med i några telefonmöten. Styrelsemötena äger som regel rum på RFS kansli på Frejgatan i Stockholm lördagar från 10.30 till 16.30. Som styrelsemedlem får du ersättning för reskostnader och ett arvode på 2 000 kronor om året för ordinarie styrelseledamot respektive 1 000 kronor för ersättare, dessutom tillkommer ett arvode på 300 kronor per styrelsemöte och 100 kronor per övrigt möte.

Nomineringstid

Sista dagen för nominering till förbundsstyrelsen är den 15 februari 2019. Nomineringar skickas per e-post info@rfs.se eller post till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Valberedningen, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm märk med rubrik ”Valberedningen”.

Här finns kontaktuppgifter till valberedningen