RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Tidslinje RFS historik

Här finns viktiga årtal i RFS historik samlade.Årtal RFS historik Form: Emelie Strand

 • I slutet av 1950-talet bildar lekmanna-
  övervakare föreningar. Karlskrona övervakar-
  förening, som bedöms vara landets äldsta, bildas 1957.
 • 4 maj 1968 - första kongressen i Södertälje, Övervakarnas riksförbund bildas.
 • 1970 - de första stadgarna för förbundet antas.
 • 1972 – förbundets första tidning Övervakaren ges ut.
 • 1974 – förbundets första studiematerial ”Övervakare - en lekman i samhällsarbetet”. Förbundets första kansli på Långholmen etableras.
 • 1975 – första besöksgrupperna
 • 1981 - förbundet byter namn till Övervakares och kontaktpersoners riksförbund. Uppdragen kontaktperson och kontaktfamilj tillkommer.
 • 1989 - förbundet byter namn till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS.
 • 1996 - den första stödpersons- samt godmansföreningen upptas i förbundet.
 • 1997 – etiska riktlinjer om frivilligt samhällsarbete antas.
 • 1999 – första gemensamma studiematerialet för frivilliga samhällsarbetare.
 • 2001  - ungdomshem tillkommer som verksamhetsområde
 • 2002 - de första visionsrummen etableras inom ramen för projektet Bättre frigivning
 • 2006 – studiecirkeln Bättre framtid prövas för första gången på anstalten Beateberg
 • 2007 - RFS får samordningsansvar för Visionsrummet
 • 2014 - etiska riktlinjerna skrivs om till värdegrund
 • 2018 - RFS fyller 50 år

Ladda ner pdf med historiken