RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Sökes: Ombudsman för frivilliga samhällsarbetare

2018-01-02

RFS söker nu en jurist till tjänsten som ombudsman med huvudfokus på gode män, förvaltare och gode män till ensamkommande barn. I tjänsten ingår också att arbeta med projektet Min rätt – Din roll.

Projektet Min rätt - Din roll syftar till att ensamkommande barn ska bli mer delaktiga i insatserna god man och särskilt förordnad vårdnadshavare, att förtydliga rollfördelningen mellan ställföreträdare och andra aktörer kring ensamkommande barn samt att bidra till ökad samverkan mellan de olika aktörerna.

Arbetsuppgifter:

 • juridisk rådgivning till medlemmar framförallt gode män/förvaltare 
 • utveckla och uppmuntra samarbetet mellan frivilliga samhällsarbetare och ansvariga myndigheter
 • samverka med RFS projektledare för Min rätt – Din roll, till exempel genom framtagande av information till material och arbete med lokal samverkan
 • anordna föreläsningar, utbildningar samt konferenser 
 • kontinuerligt arbeta med omvärldsbevakning, analys och påverkansarbete

Arbetet innebär en del resor samt visst helg- och kvällsarbete.

Kvalifikationer:

 • juridisk examen 
 • erfarenhet av att ha arbetat på överförmyndarkontor
 • erfarenhet av att arbeta självständigt och ta ansvar 
 • erfarenhet av att arbeta i och driva projekt
 • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
 • god analytisk och organisatorisk förmåga
 • social förmåga och ett utåtriktat sätt
 • servicekänsla och förmåga att arbeta utifrån ett medlemsperspektiv

Erfarenhet av förenings- eller folkrörelsearbete är meriterande.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning och förlagd till RFS kansli vid Odenplan i Stockholm. Tillträde snarast. Vi vill ha din ansökan med löneanspråk senast den 24 januari 2018. Intervjuer kommer att ske fortlöpande.

För ytterligare upplysningar kontakta förbundssekreterare Gunilla Sundblad, 08-556 068 31. För att få en jämnare könsfördelning på vår arbetsplats ser vi gärna manliga sökande. RFS har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbunden. 

Märk ansökan ” ombudsman för gode män och förvaltare” och skicka till gunilla.sundblad@rfs.se OBS! endast ansökningsbrev och CV per mejl, skicka inga betyg eller intyg. 

RFS är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som varit verksam sedan 1968. På kansliet arbetar för närvarande sju personer. Våra ca 70 lokalföreningar organiserar medlemmar med lagreglerade frivilliguppdrag som kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL, kontaktpersoner och stödfamiljer enligt LSS, stödpersoner enligt de psykiatriska tvångslagarna LPT och LRV, gode män och förvaltare enligt Föräldrabalken, lekmannaövervakare och besökare inom kriminalvården. Läs mer www.rfs.se

Ladda ner annonsen (pdf)