RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Rutin för ansvarsförsäkringen i din förening

Observera att det här är en rutin för dig som administrerar inbetalningen av premierna i din förening.

  1. De medlemmar som vill teckna försäkringen ska registreras i RFS medlemsregister. Föreningen har själva möjlighet att uppdatera både medlemmar och försäkrade via RFS register. Kontakta kansliet för login till RFS medlemsregister. De föreningar som inte vill uppdatera direkt i RFS register skickar en lista på de som tecknat ansvarsförsäkringen till kansliet så uppdaterar vi det i registret.

  2. Anmälan är bindande för ett år och förfallodagen är 1 januari varje år. Försäkringen gäller från det att anmälan görs i systemet.

  3. Medlemmarna registreras under din lokala förening och du kan när som helst under året lägga till fler medlemmar och se hur många medlemmar som tecknat försäkringen.

  4. Betalas per förening
    Lokalföreningarna betalar summan av försäkringspremierna, 130 kronor per medlem och år, till bankgiro 5611-4929. Kansliet skickar faktura till lokalföreningen.

  5. Föreningarna tar ut avgiften från sina medlemmar

Försäkringens huvudförfallodag är 1 januari. Premien kan inte delas upp under året och är 130 kronor även för de försäkringstagare som tillkommer efter 1 januari. Försäkringen gäller till 31 december samma år. Endast för medlemmar i RFS.

Frågor om försäkringen besvaras av Söderberg & Partners på telefon 026-14 30 30.