RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

En fot som är på väg att trampa på ett bananskal

Försäkringar för medlemmar i RFS lokalföreningar

Alla medlemmar  i en förening som är ansluten till RFS omfattas automatiskt av en olycksfalls- och krisförsäkring i Trygg-Hansa. Gode män och förvaltare kan även teckna en ansvarsförsäkring.

Olycksfalls- och krisförsäkringen gäller under all verksamhet som arrangeras inom föreningen och förbundet, när lekmannauppdraget utförs och till och från uppdraget.

Ansvarsförsäkringen för gode män och förvaltare tecknas enskilt via föreningen. Den kostar 130 kronor per året och ersätter till exempel ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tvister och skattemål.

RFS har även tagit fram en hemförsäkring som våra medlemmar och deras huvudmän kan teckna.

Har du frågor om försäkringarna?

Frågor om försäkringen besvaras av Söderberg & Partners på telefon 026-14 30 30.

Kontaktpersoner:
Stefan Ehn, 070-375 05 05, stefan.ehn@soderbergpartners.se
Rose-Marie Johansson, rose-marie.johansson@soderbergpartners.se
Fredrik Ståhlbeg, fredrik.stahlberg@soderbergpartners.se

Ladda ner information om RFS försäkringar