RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Öppna upp

2016-12-20

RFS vilja är sedan flera år att alla föreningar ska sträva efter att välkomna alla uppdragstagare men det är inte längre ett krav för medlemskap.

Vid RFS årsmöte den 22 maj 2016 beslutades att riva upp tidigare beslut om att alla föreningar inom RFS ska vara öppna för alla lagreglerade frivilliguppdrag och byta namn till frivilliga samhällsarbetare. Förbundsstyrelsen har tidigare informerat om att detta påverkar RFS verksamhet, med anledning av de riktlinjerna som finns för statsbidraget från Kriminalvården (som finansierar den största delen av RFS verksamhet).

Förbundsstyrelsen förtydligar RFS fortsatta arbete så här

  • Förbundets viljeyttring är fortsatt att alla föreningar ska sträva efter att välkomna alla uppdragstagare men att detta inte är ett tvång för medlemskap.
  • De föreningar som inte är öppna för alla uppdragstagare måste betala självkostnadspris för service och deltagande vid konferenser.
  • Alla föreningar får delta utan kostnad på årsmötet men att övriga arrangemang och resa i samband med årsmöte och konferens betalas av de föreningar som inte är öppna.
  • De föreningar som öppnat upp men ännu inte bytt namn och som kan visa på ett aktivt arbete för att välkomna nya grupper får tillgång till gratis service och konferenser.
  • De föreningar som ännu inte öppnat upp men som kan lämna in en plan för att detta ska ske senast 2018 får tillgång till gratis stöd och service.

Tips för nyöppnade föreningar – skapa lokalt samarbete


I det här dokumentet finns tips för hur föreningar som nyligen öppnat upp för alla lagreglerade friviliguppdrag kan skaffa kunskap om de nytillkomna uppdragen. Här finns förslag på vilket stöd och innehåll i föreningen som kan locka de olika uppdragstyperna. 

Här beskrivs även vad som kan vara bra att tänka när samarbete med de lokala myndigheterna ska startas upp och vad som krävs för att det ska upprätthållas. 

Ladda ner dokumentet (pdf)


Kontakta RFS


Kontaktuppgifter förbundsstyrelsen

Kontaktuppgifter kansliet

Kalender

RFS deltar vid överförmyndarens mässa 2018-09-24 klockan 15:00 - 18:00
Örnsköldsvik: Utbildning 2018-09-24 klockan 18:00 - 00:00
Göteborg: Föreläsning 2018-09-24 klockan 18:00 - 20:30
Nyköping: Medlemstäff/erfarenhetsutbyte 2018-09-26 klockan 18:30 - 21:00
Nyköping: Medlemstäff/erfarenhetsutbyte 2018-09-26 klockan 18:30 - 21:00
Göteborg: Öppet hus 2018-09-30 klockan 15:00 - 18:00
Örnsköldsvik: Utbildning 2018-10-01 klockan 18:00 - 00:00