RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Lund: Föreläsning

Tid 2018-01-25 klockan 18:00 - 19:30
Plats Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, 3:e vån. Kiliansgatan 9, Lund
Ansvarig Styrelsen Lund FS

Frågor till och svar från Överförmyndaren

Vi har bjudit in en panel bestående av överförmyndarnämnden, ett par handläggare från överförmyndarenheten och kommunens chefsjurist. De är tillsammans beredda att svara på alla våra frågor. Du får gärna komma med dina frågor innan mötet, så har de större möjligheter att ge oss fullständiga svar.