RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kalendern

Här kan du se vad som är på gång inom riksförbundet.

Du kan lämna uppgifter till kalendern från din förening till minna.nyman.sabbadini@rfs.se och helene.ericsson@rfs.se. Mejla gärna oss båda samtidigt!

Göteborg: Erfarenhetsutbyte 2018-10-16 klockan 18:00 - 20:00
Örnsköldsvik: Medlemsträff 2018-10-17 klockan 14:00 - 00:00
Södertälje: RFS besöker överförmyndaren 2018-10-18 klockan 00:00 - 2018-10-19 00:00
Örnsköldsvik: Medlemsträff 2018-10-18 klockan 18:00 - 00:00
Göteborg: Översiktsutbildning 2018-10-20 klockan 09:30 - 15:30
Göteborg: Översiktsutbildning 2018-10-21 klockan 09:30 - 15:30
Göteborg: Föreläsning 2018-10-22 klockan 18:00 - 20:00
Jönköping: Föreläsning 2018-10-22 klockan 18:30 - 00:00