RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Hur får man uppdrag som god man?

Kvinna som talar i telefon och tittar i papperDu vänder dig till överförmyndarenheten i den kommun som du vill ta uppdrag i som god man eller förvaltare. Det ställs inga specifika krav på din yrkesbakgrund, men du får inte ha betalningsanmärkningar eller ha varit straffad för brott.

En god man bör vara intresserad av människor och av att vilja hjälpa andra. Han eller hon bör också vara beredd att lära sig om huvudmannen och hans eller hennes behov och önskemål. Det är viktigt att ha förmåga att sätta sig in i andra människors situation. En grundläggande förutsättning för att uppdraget ska fungera väl är att uppdragstagaren har en människosyn som bygger på alla människors lika värde.

I lagen står det att du ska vara ”en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna”.  Med detta menas att du även bör ha livserfanhet som kan vara till hjälp i uppdraget. Att behärska det svenska språket kan också vara en förutsättning.

För att kunna bli god man eller förvaltare måste du själv vara myndig och får inte själv vara satt under förvaltarskap.

Sveriges överförmyndare, Föreningen Sveriges Överförmyndare öppnas i nytt fönster