RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Hur får man en god man?

Man som läserDu själv eller din make, sambo, eller nära släktingar kan ansöka om god man eller förvaltare. Du måste ha fyllt 16 år för att själv kunna ansöka om att få en god man. Även överförmyndaren i kommunen och tingsrätten kan ta initiativ till en ansökan.

Överförmyndaren i den kommun där huvudmannen är folkbokförd är den myndighet som tar hand om ansökan och utreder behovet av god man eller förvaltare. Ansökan kan lämnas antingen till överförmyndaren eller till tingsrätten. Tingsrätten är den instans som beslutar om ett godmanskap/förvaltarskap behövs.

Ensamkommande barn ska så snart de har kommit till migrationsverkets kännedom få en god man. Migrationsverket sänder en ansökan till överförmyndaren i den kommun där barnet bor och de tillsätter sedan en god man till barnet.