RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Redovisning av överförmyndaruppdraget

2017-09-05

1 september lämnade Länsstyrelsen Västra Götaland förslag till regeringen kring förbättrad tillsyn och stöd till överförmyndarna. 

Ladda ner rapporten här (pdf)

Ladda ner bilaga till rapporten här (pdf)