RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Huvudmannens bästa i fokus

En glad vithårig damEtt godmans- eller förvaltaruppdrag ska alltid utgå från huvudmannens bästa.

Det är viktigt att komma ihåg att målen för både godmansuppdraget och förvaltaruppdraget är att huvudmannen ska få goda levnadsvillkor, kunna leva så självständigt som möjligt och kunna delta i samhällslivet. Gode män och förvaltare ska omsorgsfullt utföra sitt uppdrag och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde (se föräldrabalken kap. 12 § 3).

Detta ställer höga krav på uppdragstagarna. De måste ha förmågan att kunna förstå och sätta sig in i huvudmannens liv, behov och önskemål. Dessutom måste han eller hon vara kunnig i ekonomi och känna till lagarna som garanterar huvudmannen det stöd från samhället som han eller hon behöver och har rätt till.

Det är viktigt att den gode mannen eller förvaltaren har en nära kontakt med huvudmannen och god personkännedom för att förstå hans eller hennes vilja. Det är också viktigt att försöka ha en god relation till anhöriga som i många fall är de som har kunskap om huvudmannen.

Huvudmannen ska så långt det är möjligt få utvecklas och uttrycka sina egna önskemål. Ett bra exempel på ett lyckat godmanskap är om den gode mannen gör sig själv överflödig genom att huvudmannen lär sig att klara sig själv.

En god man som har en huvudman med en psykisk funktionsnedsättning behöver lära sig mer om vad denna nedsättning innebär. Att ha förståelse för sin huvudmans agerande och reaktioner underlättar uppdraget och gör att det blir lättare att ge huvudmannen det stöd som den behöver.

Om en god man har en äldre huvudman kan uppdraget många gånger gå ut på att huvudmannen ska få en ”guldkant på tillvaron”. Om en huvudman har sparade medel ska detta i så stor utsträckning som möjligt användas till huvudmannens välbefinnande istället för att finnas på ett sparkonto.

Tänk på att:

  • Ditt agerande ska vara det bästa för huvudmannen, inte för anhöriga, boende eller andra aktörer kring huvudmannen.
  • Du som god man eller förvaltare ska jobba för att din huvudman får ett ökat välbefinnande och deltagande i samhällslivet.
  • Låt din huvudman känna att den har inflytande och delaktighet över vilken hjälp den vill ha.
  • Sätt gemensamt upp mål som ni båda ska jobba för.