RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Värdepapper

Hör med banken och med Värdepapperscentralen (VPC) om din huvudman äger aktier eller andra värdepapper. Du kan också ofta hitta uppgifter om värdepapper i de kontrolluppgifter som finns förtryckta i huvudmannens deklarationer från tidigare år.