RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Fastigheter

I lantmäteriets fastighetsregister eller hos Skatteverket kan du kontrollera om huvudmannen äger någon fastighet. Skatteverket kan även lämna uppgifter om aktuellt taxeringsvärde för fastigheten.