Bank - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Bank

För att få ett grepp om huvudmannens ekonomi bör du undersöka var han eller hon har sina bankkonton och eventuella andra tillgångar. Glöm inte att påminna banken om att alla konton ska vara spärrade förutom det du behöver för din löpande förvaltning.