RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Godmanskap checklista A-Ö

Det finns huvudmän med vitt skilda behov av stöd. Den här checklistan är inte komplett, men den kan vara en bra första hjälp när du ska komma igång med ditt uppdrag.

 • Bank

  För att få ett grepp om huvudmannens ekonomi bör du undersöka var han eller hon har sina bankkonton och eventuella andra tillgångar. Glöm inte att påminna banken om att alla konton ska vara spärrade förutom det du behöver för din löpande förvaltning.
 • Bankfack

  Om huvudmannen har ett bankfack ska du fråga huvudmannen om du får titta i det. Gör en inventering av innehållet tillsammans med en banktjänsteman. Om det ligger kontanter i bankfacket bör du sätta in dem på ett konto istället. Ligger det ett testamente i bankfacket ska du inte öppna det, om det är förseglat.
 • Budget

  Upprätta en budget för din huvudmans löpande ekonomi. I mer komplicerade fall kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare för hjälp.
 • Dödsbo

  Skatteverket kan du ta reda på om din huvudman är delägare i något oskiftat dödsbo.
 • Fastigheter

  I lantmäteriets fastighetsregister eller hos Skatteverket kan du kontrollera om huvudmannen äger någon fastighet. Skatteverket kan även lämna uppgifter om aktuellt taxeringsvärde för fastigheten.
 • Fullmakter

  Om din huvudman har givit fullmakt till någon för att förvalta egendombör du hjälpa din huvudman att återkalla fullmakten.
 • Försäkringskassan

  Kontrollera att huvudmannen har får rätt bidrag. Ta reda på vilka ersättningar din huvudman får och kontrollera om det finns något annat till exempel bostadstillägg, som han eller hon är berättigad till.
 • Hemförsäkring

  Kontrollera att din huvudman har en hemförsäkring.
 • Huvudmannen

  Försök träffa din huvudman och tala om ert kommande samarbete. Berätta för honom eller henne om ditt uppdrag och om vad som kan förväntas från din sida. Försök ta reda på vilka prioriteringar din huvudman själv vill göra med sina pengar.
 • Hyresvärd

  Om din huvudman bor i en lägenhet bör du meddela hyresvärden att du blivit god man.
 • Kommunen

  Kontrollera om du behöver göra några ansökningar för din huvudman enligt socialtjänstlagen eller LSS.
 • Post

  Fundera på om det är lämpligt att ange din adress som så kallad ”särskild postadress” för din huvudman. Blankett får du via Skatteverket.
 • Skulder

  Förutom att kontrollera om huvudmannen har några skulder till banker eller andra kreditinstitut kan det ibland finnas skäl att göra en kontroll hos Kronofogdemyndigheten och större inkassobolag. Du kan även få hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare med att eftersöka skulder.
 • Skuldsanering

  Om din huvudman har större skulder än vad han eller hon själv har råd att betala kan det vara aktuellt att ansöka om skuldsanering. Kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare om du behöver hjälp med ansökan, annars vänder du dig direkt till Kronofogden.
 • Värdepapper

  Hör med banken och med Värdepapperscentralen (VPC) om din huvudman äger aktier eller andra värdepapper. Du kan också ofta hitta uppgifter om värdepapper i de kontrolluppgifter som finns förtryckta i huvudmannens deklarationer från tidigare år.