RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Insatser att söka

Några exempel på vad man som god man kan ansöka om för sin huvudman:

 • Aktivitetsstöd – Arbetsförmedlingen
 • Avlösarservice – socialtjänsten
 • Bilstöd – Försäkringskassan
 • Bostad – socialtjänsten
 • Bostadstillägg – Försäkringskassan
 • Boendestöd – socialtjänsten
 • Familjehem – socialtjänsten
 • Färdtjänst – socialtjänsten
 • HVB-hem – socialtjänsten
 • Habilitering – landstinget
 • Handikappersättning – Försäkringskassan
 • Hemtjänst – socialtjänsten
 • Hjälpmedel – landstinget
 • Individuell plan – socialtjänsten
 • Kontaktperson – socialtjänsten
 • Korttidsvistelse – socialtjänsten
 • Korttidstillsyn – socialtjänsten
 • Ledsagare – socialtjänsten
 • Lönebidrag – Arbetsförmedlingen
 • Personlig assistent – socialtjänsten/Försäkringskassan
 • Personligt ombud – kommunen
 • Praktik – Arbetsförmedlingen
 • Rehabilitering – landstinget (ibland kommunen, arbetsgivaren eller
 • Försäkringskassan)
 • Rehabiliteringsersättning – Försäkringskassan
 • Rekryteringsbidrag – kommunens vuxenutbildning
 • SIUS-konsulent – Arbetsförmedlingen
 • Sjukersättning (f.d. förtidspension) – Försäkringskassan
 • Sjukvård – landstinget
 • Sjukresor – landstinget
 • Skuldsanering – konsumentvägledare, socialtjänst, kronofogdemyndighet
 • Skyddat arbete – Arbetsförmedlingen
 • Sysselsättning – socialtjänsten
 • Tandvård – landstinget (i vissa fall även kommunen och försäkringskassan)
 • Vårdbidrag – Försäkringskassan
 • Vårdplan – landstinget