RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Beslutsmotiveringar som inte är tillåtna


Om din huvudman har en stödinsats eller en ersättning, får den normalt bara dras in
när något av följande gäller:

  • Beslutet om insatsen/ersättningen var tidsbegränsat.
  • Beslutet om insatsen/ersättningen innehöll en bestämmelse om att den fick omprövas.
  • Huvudmannen har lämnat uppgifter som inte stämmer.

Det här innebär att kommunen till exempel inte får besluta om att dra in din huvudmans boendestöd, om huvudmannen har ett gällande beslut om boendestöd som inte kan omprövas. Rättspraxis visar också att om en myndighet kommer fram till att din huvudman har en laglig rätt till en viss typ av stödinsats, är det inte tillåtet för myndigheten att besluta att han eller hon inte får insatsen för att:

  • Kommunen eller staten inte har råd, eller,
  • För att insatsen inte finns i det område där huvudmannen bor.