RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Utredning


Myndigheten ska utreda ett ärende så mycket som behövs för att de ska kunna fatta rätt beslut. Men den som gjort en ansökan måste också medverka i utredningen, så gott han eller hon kan. Om du och din huvudman inte medverkar genom att lämna uppgifter som myndigheten behöver, kan ni få nej på er ansökan. Men rättspraxis visar att myndigheten inte får avslå ansökan när den som sökt inte förstått att informationen inte räckte till.