RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

8: Anmäla felaktigheter


Myndigheterna ska följa Förvaltningslagen. Här är en översikt över några av förvaltningslagens regler:

  •  4 § Myndigheten ska hjälpa dig med ansökningar, information och överklaganden, men bara i den mån de har tid. De ska svara på frågor så snabbt de kan.
  • 5 § Det ska vara möjligt att nå myndigheten via telefon, fax och e-post. Myndigheten ska hålla öppet minst två timmar varje vardag för att ta emot och lämna ut dokument.
  • 6 § Myndigheter ska hjälpa andra myndigheter, med det de kan inom sitt område.
  • 7 § Myndigheten ska handlägga ditt ärende enkelt, snabbt och billigt. Myndigheten ska uttrycka sig så att det är lätt att förstå vad de menar. Det ska vara lätt att ha med myndigheten att göra.
  • 9 § Du får ta hjälp av någon när du har ett ärende som utreds av myndigheten. Denne får följa med dig dit. Om myndigheten säger nej till det kan du överklaga.
  • 11 § Om någon på myndigheten själv har intressen i ditt ärende, ska han eller hon inte handlägga det.
  • 16 § Du har rätt att få se den information som kommit in i ditt ärende.
  • 17 § Innan myndigheten beslutar i ditt ärende ska du få ta del av det de har kommit fram till, och en chans att säga vad du anser om det.
  •  20 § När myndigheten fattar sitt beslut måste de tala om skälen till beslutet.
  • 21 § Du ska få reda på vad myndigheten har beslutat, och hur du ska göra för att överklaga beslutet. Du har rätt att få ett skriftligt beslut om du vill ha det.