RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Lönar det sig att överklaga?


Vart man ska anmäla felet beror på vilken typ av fel man har blivit utsatt för.

Här är några exempel:

 • Felaktig handläggning Justitieombudsmannen ( JO)
  hos myndigheter
 • Systemfel hos myndigheter JO, Justitiekanslern ( JK)
 • Fel i verksamhet enligt LSS Länsstyrelsen
  eller socialtjänstlagen
 • Diskriminering p.g.a. funktionshinder Diskrimineringsombudsmannen (DO)
 • Fel behandling eller Patientombudsmannen,
 • bemötande i sjukvården patientnämnden eller Hälso- och
  sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
 • Risk på grund av dålig vård Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet
  Skada på grund av Patientnämnden/'felaktig vård PSR Skadereglering AB'
 • Skada på grund av läkemedel Läkemedelsförsäkringen (försäkringsbolaget Zurich)

Ibland blir det fel hos myndigheterna eller vården. Din huvudman kan råka ut för felaktigt bemötande som kränker, eller till och med skadar honom eller henne. Om någon begår brott mot din huvudman, kan ni tillsammans anmäla det till polisen. Men ni kan också anmäla fel behandling eller felaktigt bemötande. Att anmäla kanske inte kommer att göra det bättre för huvudmannen – men det minskar risken att han eller hon råkar ut för samma sak igen. Även om en anmälan inte innebär att man gör skadan ogjord, kan det kännas bra att veta att man inte bara stillatigande har accepterat något som är fel.