RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Detta händer med överklagandet


När du och din huvudman överklagar ett beslut, kommer överklagandet in till den myndighet som tagit beslutet. Deras uppgift är att se om de kan ompröva sitt beslut, och sedan att se om överklagandet har kommit in i tid. Sedan ska de skicka överklagandet vidare till nästa instans.

På det här rättsområdet är det ofta länsrätten som får överklagandet. Länsrätten kommer att meddela sitt beslut via brev. Det blir alltså ingen rättegång (muntlig process) som man kan gå på. Du och din huvudman kan dock begära muntlig process om ni önskar det, och i de flesta fall säger länsrätten ja till det.