RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Rättspraxis


Det kan också vara bra att veta hur domstolarna har dömt i liknande fall. Via www.lagrummet.se kan man läsa en del rättspraxis. Det är domar från högre domstolar. De statliga myndigheter som ansvarar för ett område brukar också utfärda föreskrifter, som är bra att känna till. Lagar, förordningar, förarbeten, rättspraxis och föreskrifter är således olika rättskällor, vilka man kan använda för att visa att beslutet borde ha varit annat än det blev.