RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Att överklaga beslut


För att kunna använda lagen på rätt sätt är det ibland nödvändigt att veta vad som står i förarbetena. Därmed avses dokument som togs fram innan lagen ifråga infördes av riksdagen. Det viktigaste förarbetet är propositionen. Den som tar fram en lagtext på hemsidan www.lagrummet.se kan, genom att klicka på en knapp som länkar till ”registret”, se beteckningarna på just den lagens förarbeten. Sedan kan man läsa förarbetena på exempelvis biblioteket.