RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Att använda juridik i överklagandet


I överklagandet ska man berätta varför man tycker att beslutet är fel, och varför huvudmannen har rätt till en viss stödinsats eller en viss ersättning. Det man vill med överklagandet (som att huvudmannen ska få en stödinsats) kallas för yrkande. Det som gör att man har rätt (till exempel att huvudmannen uppfyller alla villkor för att få stödinsatsen) kallas för grunder. Man måste kunna visa att huvudmannens verklighet motsvarar de juridiska kraven för exempelvis en stödinsats. Det är bra med olika typer av intyg som styrker det man påstår: att huvudmannen har en viss sjukdom eller ett visst funktionshinder, har vissa behov av stöd etc. Det är bra att veta vilka juridiska krav man ska uppfylla, och det är ju olika från fall till fall. I det beslut man vill överklaga kan man kanske se varför man inte har fått det man har ansökt om. Det kan också vara så att det framgår, när man läser de lagparagrafer som handlar om just den typen av stödinsats eller ersättning. På hemsidan www.lagrummet.se kan man läsa de författningar (lagar och förordningar) som gäller för tillfället. Men gällande rätt är mer än lagar.