RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

7: Att öveklaga


Ibland räcker det inte med en ansökan för att få den stödinsats eller ersättning som huvudmannen behöver. Man kan få avslag på en ansökan av många olika anledningar.Men det behöver inte betyda att man inte kan få en viss stödinsats eller ersättning. Därför är det viktigt att man överklagar, om man själv tror att man har rätt. Vårt rättssystem bygger på att de som inte är nöjda med ett beslut överklagar det. Det kostar inget att överklaga ett beslut om en stödinsats eller en ersättning. Däremot kan det ta ganska lång tid.

Att överklaga kan vara både enkelt och svårt. Det enklaste sättet är att skicka in ett underskrivet papper till myndigheten som beslutat, där det står att man överklagar. Då är det viktigt att man talar om vilket beslut det gäller:

  • vilket beslutsdatum,
  • vem som undertecknade beslutet,
  • vilket diarienummer det hade eller dyl.

När du får ett beslut ska du också få information om hur du överklagar. Då får du veta hur lång tid ni har på er att skicka in ett överklagande, och vart ni ska skicka det. Om ni inte hinner få med allt ni vill i överklagandet, skicka in ett överklagande där ni begär anstånd (förslagsvis en månad) med att komplettera överklagandet.