RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ansöka, överklaga och anmäla - en fråga om rättigheter


Om du efter att ha fått svar fortfarande tycker att handläggningstiden är oacceptabelt
lång, kan du anmäla det.

Exempel på hur en ansökan kan se ut:
ANSÖKAN
Datum
Adress till myndigheten
SÖKANDE
Namn och adress på den som söker och
dig som är god man eller förvaltare
ANSÖKAN GÄLLER

Stödinsats X enligt lagen Y

Härmed ansöker jag om X enligt Ö § i lagen Y.
Jag vill att hjälpen utförs av personal som har kompetens inom området Z.

Jag önskar erhålla ett skriftligt beslut, i enlighet med 21 § Förvaltningslagen.

______________________
(Underskrift)
Bilagor du kan skicka med:
  • Fullmakt för god man eller intyg om godmanskap/förvaltarskap
  • Läkarintyg
  • Andra intyg som visar behovet av stödinsatsen/ersättningen