RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Lista med exempel på vad man kan ansöka om


Lista med exempel på vad man kan ansöka om:

  • Aktivitetsstöd – Arbetsförmedlingen
  • Avlösarservice – Socialtjänsten
  • Bilstöd – Försäkringskassan
  • Bostad – Socialtjänsten
  • Bostadstillägg – Försäkringskassan
  • Boendestöd – Socialtjänsten
  • Familjehem – Socialtjänsten
  • Färdtjänst – Socialtjänsten
  • HVB-hem – Socialtjänsten
  • Habilitering – Landstinget
  • Handikappersättning – Försäkringskassan
  • Hemtjänst – Socialtjänsten
  • Hjälpmedel – Landstinget
  • Individuell plan – Socialtjänsten
  • Kontaktperson – Socialtjänsten
  • Korttidsvistelse – Socialtjänsten
  • Korttidstillsyn – Socialtjänsten
  • Ledsagare – Socialtjänsten
  • Lönebidrag – Arbetsförmedlingen
  • Personlig assistent – Socialtjänsten/Försäkringskassan
  • Personligt ombud – Kommunen
  • Praktik – Arbetsförmedlingen
  • Rehabilitering – Landstinget (ibland kommunen, arbetsgivaren eller
  • Försäkringskassan)
  • Rehabiliteringsersättning – Försäkringskassan
  • Rekryteringsbidrag – Kommunens vuxenutbildning
  • SIUS-konsulent – Arbetsförmedlingen
  • Sjukersättning (f.d. förtidspension) – Försäkringskassan
  • Sjukvård – Landstinget'
  • Sjukresor – Landstinget
  • Skuldsanering – Konsumentvägledare, socialtjänst, kronofogdemyndighet
  • Skyddat arbete – Arbetsförmedlingen
  • Sysselsättning – Socialtjänsten
  • Tandvård – Landstinget (i vissa fall även kommunen och försäkringskassan)
  • Vårdbidrag – Försäkringskassan
  • Vårdplan – Landstinget