RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Lista med exempel på vad man kan ansöka om


Lista med exempel på vad man kan ansöka om:

 • Aktivitetsstöd – Arbetsförmedlingen
 • Avlösarservice – Socialtjänsten
 • Bilstöd – Försäkringskassan
 • Bostad – Socialtjänsten
 • Bostadstillägg – Försäkringskassan
 • Boendestöd – Socialtjänsten
 • Familjehem – Socialtjänsten
 • Färdtjänst – Socialtjänsten
 • HVB-hem – Socialtjänsten
 • Habilitering – Landstinget
 • Handikappersättning – Försäkringskassan
 • Hemtjänst – Socialtjänsten
 • Hjälpmedel – Landstinget
 • Individuell plan – Socialtjänsten
 • Kontaktperson – Socialtjänsten
 • Korttidsvistelse – Socialtjänsten
 • Korttidstillsyn – Socialtjänsten
 • Ledsagare – Socialtjänsten
 • Lönebidrag – Arbetsförmedlingen
 • Personlig assistent – Socialtjänsten/Försäkringskassan
 • Personligt ombud – Kommunen
 • Praktik – Arbetsförmedlingen
 • Rehabilitering – Landstinget (ibland kommunen, arbetsgivaren eller
 • Försäkringskassan)
 • Rehabiliteringsersättning – Försäkringskassan
 • Rekryteringsbidrag – Kommunens vuxenutbildning
 • SIUS-konsulent – Arbetsförmedlingen
 • Sjukersättning (f.d. förtidspension) – Försäkringskassan
 • Sjukvård – Landstinget'
 • Sjukresor – Landstinget
 • Skuldsanering – Konsumentvägledare, socialtjänst, kronofogdemyndighet
 • Skyddat arbete – Arbetsförmedlingen
 • Sysselsättning – Socialtjänsten
 • Tandvård – Landstinget (i vissa fall även kommunen och försäkringskassan)
 • Vårdbidrag – Försäkringskassan
 • Vårdplan – Landstinget