RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

6: Ansöka om insatser


Det finns många olika stödinsatser för personer med funktionshinder. Innan man ansöker är det bra om man har en översiktlig bild av vad som finns, och vad de olika stödinsatserna innebär, så att man ansöker om rätt stödinsats. Man kan inte alltid utgå från att myndigheterna automatiskt ser till att huvudmannen får rätt stödinsatser. Att få rätt stödinsatser och ersättningar är inte bara bra för huvudmannen personligen – det kan även förbättra ekonomin.

Det finns stödinsatser och ersättningar som man kan ansöka om muntligen. Men det kan ändå vara bra att göra en skriftlig ansökan. Den blir en bekräftelse som gör att både du som god man, huvudmannen och myndigheten är överens om att en ansökan verkligen gjorts, när den gjordes och vad ni ansökte om. Det finns stödinsatser som god man, enligt lagen, har rätt att ansöka om för sin huvudmans räkning. Men i många fall kan det underlätta om du som god man har en fullmakt från din huvudman. Det kan ta lång tid för myndigheten att handlägga en ansökan. Vad som är för lång tid varierar från fall till fall. Om du tycker att det tar för lång tid att få svar på en ansökan, ta kontakt med den ansvariga myndigheten och fråga:
  • Hur långt de har hunnit i handläggningen?
  • Vad återstår att göra innan beslut kan tas?
  • Varför tar det tid?
  • När räknar myndigheten med att beslutet tas?