RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Habilitering och rehabilitering


Av HSL 3b § framgår också att landstinget (och i vissa fall kommunen, 18b § HSL) skall erbjuda personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning habilitering eller rehabilitering. Med ”habilitering” avses att genom planerade och från flera kompetensområden sammansatta åtgärder, allsidigt främja utveckling av bästa möjliga funktionsförmåga samt psykiskt och fysiskt välbefinnande. Med ”rehabilitering” avses att, vid nedsättning eller förlust av någon funktion eller skada/sjukdom, genom planerade och från flera områden sammansatta åtgärder, allsidigt främja att den enskilde återvinner bästa möjliga psykiskt och fysiskt välbefinnande. Om patienten ifråga bor på gruppboende, eller liknande, är det kommunen som ansvarar för habiliteringen respektive rehabiliteringen.