RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Hälso- och sjukvård


I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3 § framgår att landstinget har en skyldighet att erbjuda en god hälso- och sjukvård för de som är bosatta i landstinget. Vården och behandlingen skall, så långt det är möjligt, utformas i samråd med patienten. När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet” skall patienten få välja det alternativ som han eller hon föredrar, enligt HSL 3a §, ifall det inte kan visas att behandlingsmetoden är betydligt dyrare, och att det framgår att den förväntade nyttan med den önskade behandlingsmetoden bara är ringa eller försumbar. Dessa grundbultar inom hälso och sjukvården är av stor betydelse för personer med komplicerade funktionshinder.