RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Stöd i stället för LSS-insatser


Stödinsatser som boende, kontaktperson, ledsagare och daglig verksamhet kan ges antingen enligt LSS eller enligt SoL. Ibland är det ingen skillnad på stödinsatserna. Men det ställs högre krav på LSS-insatser än på insatser enligt SoL. Om du och din huvudman har ansökt om en stödinsats enligt LSS, ska kommunen i första hand pröva om huvudmannen har rätt till stödinsatsen enligt LSS, och i andra hand om han eller hon kan få den enligt SoL. Det är alltså mer förmånligt att ha en insats enligt LSS än enligt SoL, men i praktiken kan skillnaden variera.